A in wonderland en de 7 plagen van stadskanaal


De watertoren is onderdeel van het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal.
Het kunstcollectief A in Wonderland maakt geestverruimende en comfortzone overschrijdende installaties. Zowel voor het publiek als voor zich zelf. De vier leden laten eigen werk achterwege en benaderen elk project als een onbeschreven blad. Zij laten zich door de ruimte en elkaar inspireren. Zonder ego of eigenbelang. In de installaties die zij bouwen nemen zij tevens sociaal economische verleden, heden en toekomst van de betreffende plek mee in beeld, geluid, licht en ruimte, die een actieve houding van de bezoeker vragen. Deze wordt uitgedaagd te participeren en met een kritische blik deel te nemen aan en onderdeel te zijn van het werk.

Wat gaat A in Wonderland doen in de Watertoren?

Als tegenhanger van de imposante ruimtes in de watertoren (staal, beton, ronde symmetrie, 7 hoge ruimtes met in het midden een grote dragende pilaar, kleine hoge ramen) wordt een staketsel gebouwd. Dit is een bouwsel dat aan een steiger doet denken, maar overduidelijk onfunctioneel is. Elke verdieping krijgt een staketsel dat een terugkerend, verbindend thema vormt bij het bestijgen van de trappen. De 7 plagen van Stadskanaal
In en om de staketsels ontstaan gedurende de projectperiode Plagen. Dat wil zeggen dat de leden van A in Wonderland in wisselende samenstelling installaties bouwen in de 7 ruimtes van de watertoren. Bij het ontstaan van De 7 plagen wordt uitgegaan van sociaal economische verleden, heden en toekomst van Stadskanaal. Er gaat gewerkt worden met o.a. zout (zoutwinning), televisies (voormalig Philips complex), water (het kanaal), beplanting en zwammen (de terugkering aftakeling en groei), infuus (n.a.v. de huidige (slechte) staat van de watertoren zelf, omgang van gemeente met dit monumentale gebouw). En meer.

In progress

Voordat de expositie opent voor publiek zijn staketsels gebouwd. Gedurende de maanden van opening is het ontstaan de Plagen te volgen voor publiek. Het collectief werkt in wissende samenstelling in de Watertoren aan Plagen. Deze zullen afwisselen, waardoor het voor terugkerende bezoekers uitdagend te volgen is wat er veranderd. A in Wonderland komt eenmaal per maand samen als geheel om het ontstaan, vorderen en wisselen van de Plagen te bespreken.

Randprogrammering

Workshops voor bewoners en kinderen (basisscholen en Voortgezet Onderwijs) van Stadskanaal:

TV demonteren

voor kinderen en jongeren oude tv's worden bestudeerd en gedemonteerd kennis van materiaal samenwerken en ordenen participatie en direct deelname aan het ontstaan van de installatie De 7 Plagen van Stadskanaal Na zorgvuldige demontage worden de resultaten, nl alle onderdelen en onderdeeltjes, gesorteerd en gegroepeerd verwerkt tot Plaag op een van de verdiepingen in de Watertoren.

Vondsten

voor kinderen, jongeren en volwassenen wandelend in de richting naar omliggende dorpen (zoals aangegeven op het dak van de Watertoren) waarnemingen doen, vastleggen en vondsten mee nemen een archief aanleggen van Stadskanaal en haar omgeving waarnemen, orientatie op de omgeving, verhalen en geschiedenis, archiveren, participatie door directe deelname aan de installatie van de vondsten en beelden worden objecten gemaakt deze worden opgenomen in de installatie De 7 Plagen van Stadskanaal

Artist Talk

A in Wonderland geeft een lezing over het ontstaan, de projecten en werkwijze van het Collectief. De lezing is in combinatie met een bezoek aan de watertoren en rondleiding door de leden van het collectief zelf.
Finissage Een afsluitende manifestatie met performance/geluid in de Watertoren. Met medewerking van de Kunstenschool Stadskanaal (muziekschool en cultureel centrum)en STAK Group (abseilen van de toren). Beide zijn onderdeel van de installatie en daarmee opgenomen in het omvattende kunstwerk op moment van performen.